Sinndagschefräd oppem Laund - von Jack Thiessen

Dis Dach fong onschuldijch jenuag aun; aules wea soo auls daut musst: jremmeljet Wada, goaschtaje Hunj, een rachulja Kohta, enn onse Pead, woohne noh Hei enn Howa den Hauls utstratjchte. Eene Veadel Miel auf, aulso em waste nenn, fuahre de Koahre doll enn stoatjch, soo'se daut hiea doohne wann se noh Tjoatj foahre, sijch doabie oba oajre, wiels de Kollatjtetalla enn äahre Tjnippsbiedels sijch nijch vedroage tjenne, enn sijch jieden Sinndach wada vom freschen enoajre, enn striede.

Etj jintj em Staul nenn, omm too seehne, aus Hoah-enn Fadaveeh sijch soo meea noh de tjristelje Husräajle vehilde, ooda vleijcht sogoa een bätje bäta. Enn biem gohne docht etj aun junt aula: Reuben App em Okanagan leeht etj toch, wiels dee sijch noch emm Droom schobbd, mett Karl Peetasch enn Thailaund jintj etj aul en Jedanke aum näajchsten Dach Freestitj äte, Peeta Wiens enn Dietschlaund haud daut drock, wiels daut enn Dietschlaund kratjcht soo auls hiea eenen gooden Endruck moakt, wann eena iewrijch enn ohne too schmustre den Mesthupe verre Däah utstraumt; etj hab ahm noch niemols jeseehne, oba wann daut Jnod von bowe jefft, woat ons daut noch jletjche; hee ess oppem rejchtjen Wajch, aulso den Plautdietschen.

Oh joh, dann fellt mie uck fuats mien Nohba, dee Meistaplautfoot Wilmer Panna enn. Dee Tjeadel haft daut kratjcht soo auls aule opprejchtje Tjleenjemeenda nijch leijcht, wiels dee Sort dreiwt aul lang uttoostoawe. Butadem mott Wilmer kratjcht soo auls etj jieden Dach den Jestank vom Heehnaschiet, Schwiensmest enn Alliancedomms ennodme.

Henritjch Dertjse enn Düsseldorf ess Leahra, oba soo auls aule Menniste, dee nijch enn Siedmanitoba ooda enn Fernheim de mennische Tjrebb Tus nanne, sijch doa emma auls een D. P. väakohme woat, dann Hein Ens, enn Reinlaund, dee niemols Prädja jeworde ess, dochwoll wiels hee Tjrist bliewe wull, enn Ted Friese enn Ooltneiw, dee soo auls een Tarahumara, dee em Somma enne Chihuahuaboaj noh bowe waundat, enn em Winta twee Dusend Meeta nohm Dohl waundat...joh, Ted, schleiht de Immigration noh Benne enn, soo auls de Russe saje, enn Al Reima enne Tjneebetjse Golf enn Arizona Golf spält. Daut ess soohne Sach mett dem Al, wiels twintijch Joah tridj rannd wie em Gull Harbour mol toop Schie em Winta, enn hee fuah soo bosijch, auls wann een steinbachscha Evangelist ahm oppe Hacke wea. Eena kunn sijch wundre. Enn zeowends aus wie doa toop enne Banj saute, tjitjcht etj mie Reima siene Been aun, enn wundat mie. Hee wea aulnoch ernoa jestuckt, oba seine Been sage mie soo auls wann hee aul meea auls eene Generation nijch jieden Dach oppem Mesthupe jekrope wea; hee haud Spoalintjsmuskle aune Wohde. Enn Jrienthol haude sogoa de Frulied jestucktere Schietstendasch, enn nijch soohn aristokratischen Unjabu.

Joh, enn dann docht etj uck aun den väanehmen, bedajchtjen, enn kluaken Piet Klosse enn Fernheim, dem etj blooss enn lange Betjse jeseehne hab. Aus daut eene Tugend bie ahm ess, weet etj nijch. Waut etj oba weet ess daut Piet, jleew etj, nijch fleatje kaun, uck wann'a wull. Bie mie ess daut aundasch romm dolla mood.

Enn dann den Ken Reddig. Daut ess een schnorrja Mensch, enn onjeheia jeduldijch enn jescheit, enn doabie nijch domm, wann uck enne Stäts jebuare. Oba oajre mott etj mie uck äwa ahm doch een bestje, wiels hee miene Theorie derjchenaunda brinjt, dee besajcht, daut eena too de Mennonitische Brüdergemeinde jeheare kaun, ooda Tjrist senne, oba nijch beides toojlitjch. Hee ess de Utnohm.

Na joh opp soohne Jedanke tjemmt eena hiea em Winta. Etj haud jrods een Heibaul enne Grauje, enn wull de Pead foodre, auls daut hinja mie platzlijch soo lud toojintjch, daut etj docht, de Entretjchung mett Posaune enn Huarnjeblos doajäjen een Tjinjaspell wea.

Waut wea pesseat? Wie habe twee junge Jans, Dick enn Daisie, em Staul, enn nu mett eenmol medden em Winta fangt Daisie aun Eia too laje. De easchte poah aut etj opp, oba see leeht nijch noh, enn fong dee aun too bebroode. Enn Dick fung aun Dachennacht biem Nast Wajchta too späle. Oba Ljuba, ons Beagel, weet je nijch daut tweebeensche Tiere daut aundasch doohne aus Veeabeensche. Enn dann schneppad see doa iewrijch romm, enn kaum doabie too dijcht aun dee Broodstation, enn donn langd Dick too enn tjreajch, soo auls President Johnson sienatiet, dem Hund aum rajchten Ooah too hoole. Enn leet nijch loos. Ljuba schreajch soo auls de Trompeete enne Offenbarung enn sad loos enn schlappt den grooten Gaunta derjchen Staul. Een Gooseneck ess een Stetjch Jreetschauft, toom fenze, aulso eene kromme Stang, oba Dick sien Hauls sach'et noh eenem stiewen Strang. Butadem stiepad hee sijch mett beid Feet enn mett de Flijchte, oba Ljuba trock ahm mett äah Ooah auls Uatschäd. Enn kaum enn twee Sekund bett veatijch Kilomeeta de Stund. See weare meist butrem Staul auls Ljuba nohleet, oba donn tjreajch dee Gaunta ahr aune Postanack too hoole, enn dann jintj daut wieda bett dem Tratjche enn mett dee Kollbätjarie.

Toom Jletj wea onse Ankh, dee dietscha Schäfahund too Städ; see wajcht nu aul hundat Pund, enn kaun sijch daut bie ähre Krauft leiste saunftmootijch too senne. See jintj doatweschen, enn soo jinje dee twee Striedasch uttenaunda. Eena mett dree Fadre enn jieda Flijcht weinja, de aundra mett een utjerajchtet Ooah enn mett eenem veboagnen Zoagel.

Ankh läd sijch han, enn leeht de Tung ruthenje soo auls Hunj daut dann doohne, wann se opp Plautdietsch dentjche, enn jrebble, enn philosopheare. Etj vestoh äahre Sproak entweschen; see meend blooss, soo send de Mensche vondoagschendach aum Sinndach zemorjess; fe ahr ess aules opp twee Been ooda meea, Mensche. See säd toom Gaunta enn toom Beagle, see sulle daut Gaunze leewa menschlijch räjle, sesst wudd sijch hiea de Chortietsche-Tjoatj enmische, enn dann "weet de Donna" waut ahn jebrohde senne wudd. Soohne salomoonsche Uadeels haft se vonne Thiesseskaunt.


© 2007 Jack Thiessen