"Nä blooß wann... ooda "Straik Three!" - von Jack Thiessen

Fraunz Nejtel wea een ritja Mennist. Enn wiels Menniste auljemeen jrateren Respatjcht fe grootet Jeld habe, auls Schaund fe woa daut Jeld häatjemmt, wea hee boold een äwabrestja Looslada. Enn wiels siene Grootellre vonne Wastresarw noh Mexiko jetrocke weare, enn hee doa auls musoame Piepamus oppjewosse wea, enn hee nu Jeld enn jieda Fupp haud, kofft hee sijch enn Reinfeld een Hus, enn späld doa den grooten Maun emm Somma. Em Winta, wann ahm dee stiewa Frost hiea oppe Hacke wea, fuah hee wada tridj noh Mexiko enn woamd sijch doa opp.

Hee fuah eeenen BMW SUV, hoagel enn noagelnie, enn deed soo meea auls hee wull.

Loht nohmeddach fuah hee jearn opp Schlitjwäaj noh Wintjla enn hild Happy Hour. Frind haud hee aulnoch väl, wiels Jeld ess soo auls Honijch, enn tratjcht aulahaund aun.

Vondoag, daut heet aum veaden Juli, fuah hee wada omm Klock fief loos. Siene Fru wea mett.

Daut Niefelds Helmut sijch doa auls Jesatzmaun opphild, aulso vonne RCMP wea, wea Netjel eendoont. Hee wea daut soo jewant, daut eena mett Jeld irjendwem betjeepe kunn, daut wea enn Mexiko aul emma soo mood, enn eena kunn soo meea doohne, waut eena wull. Enn daut deed Fraunz.

Daut Helmut noch emma de latzte Mood ut Mexiko nijch tjand, wisst Fraunz nijch. Oba Helmut wea daut too Uahre jekohme, daut Fraunz, wann'et senne musst, sogoa ahm dommleahre wull. Enn wann Fraunz loosläd, tjreajch Helmut soo langsom spetze Uahre.

Von Reinfeld jintjch'et jlitjch siede aun Wintjla, woa Helmut sijch aumtlijch opphild, vebie, enn dann wull Fraunz nohm waste dreie, enn dann wada tridj vonne aundre Kaunt enn sien Nast mett siene Supknuste nennsteewe.

Hee fuah loos. Mett siene Fru toop; Oht wea aulnoch eene oppjeriemde Fru, enn haud fe Fraunz siene Schlitje nijch väl äwrijch, oba "waut halpt daut Rede?"

Tjeene haulwe Miel wieda, dreid uck aul de roode Tjoasch oppem Polizeiauto Kullasch enn Helmut fuah Fraunz vebie, enn hild stell. Dee Wajch wea een schmaula.

"Oohmtje Nejtel; hee ess feftijch de Jrenz, enn Jie fuahre meist tachentijch."

"Jung, woa dentjchst Du han, etj fuah knaup veatijch."

"Nä, mien Fraunz fuah nijch veatijch; soo mea tachentijch," vemuhld sijch Oat.

"Enn butadem haud Jie Jun Brostpojas nijch omjeschnallt."

"Haud etj doch. Sitzt, hiea ess'a faust enn nie enn straum enn stiew omm mien Bucktje jestreept."

"Den läd hee sijch eascht omm, auls hee stellhild," vemuhld sijch Oat.

"Daut freit mie, daut jie oppe Sied vom Jesatz send, Mumtje Netjelsche," säd Helmut, "oba send jie too junem Oohmtje emma soo äatjlijch?"

"Nä, blooß wann hee aunjedrunke ess."


© 2007 Jack Thiessen