Dee Nacht ohne Jnod - von Jack Thiessen

Toojoah omm disse Tiet word Peeta App enn eene von dee väle mennische Tjoatje enn Nuadkildona ooda Oostkildona ooda doatweschen toom Predja ordineat. Daut ess je dann uck meist nijch wieda de Red weat, wiels soowaut pesseat aul noch foaken, jefft'et doa enn de Jeajend doch soo väl Menniste auls Fesch emm Nippa ooda Arbuse oppe elloagsche Berstaund. Oba, emmahan, daut jefft sogoa doa noch emma weinja Tjoatje auls Menniste.

Oba von disse Ordinatsjoon word doch jered, wiels auls Peeta App enn daut Predja-aumt enjefeaht word wea hee aul enne zäwentijch. Hee haud aul lang em stellen, enn uck nijch gaunz em stellen wullt Predja woare, oba daut gauf Mensche, dee ahm nijch "gaunz trude"; enn wiels Peeta daut wisst, oba nijch toogauf, leeht hee opp seine Koste den Tjoatjetorm omm acht Schooh oppstocke enn utstraume, enn hee leet ennem Predjastäwtje eenen meist nieen Teppijch utrolle enn aunbacke. Enn donn gauf hee daut Steinbachsche Museum twalfenhaulf Dusend Dohla mett de heemlijche Bedd, see sulle sijch doafäa bie siene Jemeend effentlijch bedanke.

Auls daut pessead, tjlintjcht de Wijchschol, enn Peeta stund hinjre Kaunzel. Aulso wea aules soo jegohne auls daut jeweehnlijch woat, wann eena den Mammon aum Hinjarenj tjnippt enn daunze lat; waut oba nijch jeweehnlijch wea, ess de Auntrettspredijcht, woohne Peeta hilt. Enn wann sogoa etj hiea wiet vom Schoss, sogoa vonne Ditjche Berta ähren, soowaut tooheare tjrie, dann ess daut Thema manke Spoalinja oppem Fahrjoaschdack bekaunt.

Well'we mol tooheare, waut Peeta enn siene Predijcht too saje haud, joh? Etj woa nijch dee gaunze Predijcht oppschriewe, wiels etj hool nijch opp soohne Schlopmeddel, oba doch. Peeta säd enn siene Predijcht ver Oostre, daut enn de Nacht enn Golgotha de Nacht ohne Jnod jewast wea. Auls hee daut säd, schlentjade meea auls een poah Mensche de Tjapp soo auls Klucke oppem Hoff wann eene Hoftje em Somma äwre Tjitjel flijcht.

"Joh, daut wea de eene Nacht ohne Jnod," säd Peeta, "enn ohne Jnod tjenn wie Mensche nijch mol wacka bliewe wann Jesus bett aun dem Doot too liede haft. Wiels buta Judas schleepe see je aula. Enn Judas wea sowesoo ohne Jnod enn wiels hee daut nijch aundasch jewant wea, schleep uck hee nijch. Waut hee väahaud, weet wie."

Donn drunk de haulwa Predja Peeta App eenen gaunzen Lieta mettjebrochten Gatorade opp eenmol ut, wiels hee een seea jestuckta Tjeadel, dee emmahan dreehundat dietsche Pund oppe Wijchschol brinjt, ess.

Donn vetald Peeta dee Jemeend, daut jieda jegrommda Jud uck noch vondoag weet, daut de Nacht enn Golgotha, auls dee Nacht ohne jettlijche Jnod bekaunt ess. Oba wiels de Jude Jesus nijch auls Messiahs aunertjanne, moake see sijch daut leijcht; dee Nacht ohne Jnod jefft daut nijch, wann see daut uck jeneiw weete, daut enne jenannde Nacht daut Lijcht enne haulwe Welt utjintj, enn sijch uck aulahaund aundret Jrasseljet aufspäld. Daut rant bie ahn ennjefäah soo auls bie ähren jratzten Held David, dee bekauntlijch mett lockere Betjze rommrand wann hee Frulied emm Bikini sach. Oba nuscht nijch moakt eenem Jud schwinda seea doll auls wann eena ahn mett David enn siene lockere Betjze tjemmt. Dann woare see soo fuchtijch auls wann eena eenem Mennist ut Kildona frajcht, auls daut groote Jeld maunjchmol Dommheite wausse lat.

Daut eensje waut mie bie de Predijcht von Peeta App oppfoll wea nijch daut Peeta wisst, woo daut mett Judas bestalt wea, sonda daut hee doavon rede wudd. Oba hee deed, wiels Peeta sien jinjra Brooda Hauns App ess mien Frind, enn hee vetalt mie soohnt, enn wiels hee eenen schluddajen Tjnippsbiedel haft, enn nijch root woat wann hee de Woahrheit vetalt, jleew etj ahm daut.

Daut Läwe ess nieschierijch, biekrupsch enn uck goastrijch. Enn wann daut Läwe doatoo uck noch vetalle kunn, dann wudd daut uck disse Jeschijcht vetalle, wann uck nijch onbedinjt enne Tjoatj ooda doa woa de Polietitja sette. Oba daut jefft hanenwada eenen vestoaknen Desch, woo soohne, dee mett'e Woahrheit ommtoogohne vestohne sette, enn den daut Läwe soo auls dit vetalle wudd:

Wie haude hiea enn Kanada latzt eene Wohl, enn de Polietitja klunjde ons mol wada dee Reep voll Hacksel, woohnt ut feinet Hei, Sprie, enn Äwabliefsel, enn de Enjlenda B. S. nanne, besteiht.

Dee aul jenannda Hauns App wea Professa enn sogoa een rajchtschuldja, aulso nijch nohm Biebelschool rezapt toopjreaht enn jebackt. Enn enn disse Eajenschauft wea de jäjenwoatja Minista fe Justiz, de jleia Tjeadel mett dem oppjeriehmden Schnurrboat Victor Jaunze sien Student, meahrere Joahre lang. Daut wiedre pessead bie de Wohl, noh de Wohl.

Jaunze jeheat too de Breedajmeend, enn een Brooda ess measchtens daut waut een Mercedes manke Koahre ess: dee habe een schmockret Butre, enn feahre soohne, woohne meea Mammonspolsta aune hinjaschte Backe sette habe.

"Kratjt soo auls de measchte aundre jnerr een jniesa uck etj äwre Polietitja, oba wann see mie noh sijch kroage, tratjch etj mie tjleensinndoagsch aun, witjs mie de Schooh, enn foah han, enn nehm mie de Metz auf, enn sett soo ontlijch auls enne Sinndachschool," vetald Hauns App.

"Nu sett etj ver Ohmtje Jaunze, enn wiels hee nu äwanacht too eenen lenjeren Oarm jekohme wea auls etj, frajcht hee auls hee mie Hauns nanne doaf. Enn waut saj etj, dee groota, mootja Held enn Bätaweeta? Etj saj: "Waut dem leewen Gott toosteiht, steiht Ahn dochwoll uck too." Enn loht mie von ahm von aule Siede enn von bowe bett unje rommhaunse.

Enn dann too de Sach: Jaunze sajcht: "Etj well mie dolla fe de Russlaundsdietsche enn ähre Bemeajunge noh Kanada too kohme ennsatte; doaf etj mett Diene Help rätjne?"

"Oba joh!"

"Enn wiels daut bie soohne Loag doch Jeheemsache jäwe kaun, hab etj mie erlaubt, Diene Vegohneheit uck enn Dietschlaund too beschneffle; etj seeh, Du, Hauns, hast aul enn Dietschlaund boold feftijch Joah tridj een bät mettjeholpe, enn Die opp dem Jebiet vonne heemlijche Berohdung äwa Utwaundra noh Kanada bie de RCMP eenen gooden Nohme jemoakt, stemmt daut?"

"Etj hop."

Donn sajcht Jaunze: "Omm daut gaunze een bät opptoofresche, hab etj mie den latzten Staund äwa Die enn aule Appe von Dienem Nast kohme lohte. Ess Die daut soo goot?"

"Waut blift mie äwrijch?" saj etj.

Enn donn hohld de Justizminista eene gaunz fresche Akte väa, enn muak dee langsom op. Fresch ut Ottawa, fresch vonne RCMP, onse Jeheempolizei.

Dee Justizminista mett noch steilerem Schnurrboat enn Hauns App muake toop den grooten brunen Kowart op. Aules dreemol Jeheem! jestampelt.

Em Bejleitbreef stund gaunz offiziell jeschräwe: "Wie bedde dee Akte Numma Veea too lese, wann'et senne mott, oba ohne Kopiee too moake ons tridjtooschetje."

Enn disse Akte stund, woo Peeta App, nu Predja, sienatiet den oamsten Schlucka enn Jrienthol, Drohtbrenna Friees Iesbraund, wäjen Schwoatbrennarie aulso Semegonka too koake enn vetjeepe aunjeteatjent haud; aulso Veroda jespält haud.

Meist noch dolla toom wundre wea, waut de Polizei aul de väle Joahre tridj dem Peeta App jeschräwe haud: "Wie habe den Faul unjasocht, den du ons jemalt hast. Daut ess bekaunt, daut Iesbraund Friese een oama Schlucka ess, enn eene groote Famielje haft. Oba wann Du, Peeta App, nijch reed best disse Friees Famielje too feede, sullst du die vleijcht schäme, enn die omm Diene eajne Sache tjemmre."

Auls Victor Jaunze dissen Breef laus sach etj toom easchten Mol, daut een Polietitja sijch schämd enn bett aune Spetze von siene Schnurrboatwonse root word.


© 2007 Jack Thiessen