Een Angiograum - von Jack Thiessen

Daut jefft Moodewead, woohne am basten em Theoriebiedel bliewe sulle. Eent doavon ess een Angiograum, wiels etj haud väajen Wäatj eenen, enn dee jintjch mie soo goot, ooda uck soo schlajcht, auls Stretzel ohne Kischmisch too äte.

Meist eene Wäatj verrem Angiograum lohte se eenem nohm Hospitohl kohme, omm daut Gaunze too berede, enn eenem väatoobereede: Een bätje soo auls Evanjeliumsleeda verre Erwatjung sinje: dee selle eenem ennalijch oppweatje.

Enn dann, tiedijch zemorjess ess eena soo wiet. See laje eenem opp eenem Twee bie Veea, poakre eenem aune Haund eene Oda op, enn dann jeiht de Sposs loos. Eena woat leijcht beteibt, enn Dommheite vetalt, woo schmeissijch daut aules jeiht, enn see brinje eenem aulahaund bie, enn boolt weet eena dann uck, daut wann eenem dee Prezedua nijch scheen jeiht, daut'et bloos eenem siene eajne Schuld ess.

Eene Krankenschwesta murcheld mie enne Hoah romm, daut sull mie scheen gohne, enn auflentjche. Enn dann kaum de Dokta, een Cohen ut Toronto extra nennjefloage, mett eenem Eadschockespodem aun, enn schoof den bie mie enne Luj nenn, enn schoof uck fuats eenen langen Droht hinjeraun. Meist vejäte haud etj too erwähne, daut se eenem verhäa, Foaw enne Odre nennjeete; dauts oppne Oat soos Oostaeia foawe, bloos daut se daut Bloot bleiw staut root foawe.

Enn dann jeiht daut pienijch, joh bosijch too.

Joh, soohn Dokta Cohen tjitjcht dann soo schoap enn soo iewrijch auls ons Hund Mopps biem Stapmies jriepe, enn beid laje se dann den Kopp oppe Sied, enn tjitjche stiew ute bowaschte Kaunt vonne Brell, enn weete enn dree Minute kratjcht aules, waut sijch bie eenem em bennaschten Lief aufspält.

Daut ess kratjcht soo auls eenen oolen, grooten Boom aufhacke, ooda noch bäta, derjchsoage. Nu lijcht soohne tusendjoahsche Eatj verr eenem, enn eena kaun den, kratjcht soo auls Joseph mett de Dreem diede, enn weete, wann de Boom goode enn uck schlajchte Joahre jehaut haud. Eena sitt verr sijch Triebsaul, enn Freid, Lost enn Leid. Oh joh, omm de Tiet vom Enj 1700 bett tiedijch enne Achtienhundat woss de Eatj besondasch stoatjch enn fein, wiels dee sijch freid: wie Menniste weare enn Russlaund aunjekohme! Wie haud doa unjre Eatj dochwoll uck boold Arbuse jejäte, wiels han enn wada weare doa enne Rinj vetjwaschte Arbusetjäna too seehne.

Daut wiesst, parallel doatoo aulso, aules de Angiograum: Eascht acht Joah: schmock jlei, Maltjch enn Howajrett measchtens, enn dann kohme dee derjchjewossene Joahare mett een bät Koffe, enn Jreewe, dann Jreeweschmolt, woohnt de Kanädja Zujbotta nanne, enn jebrodne Eadschocke, enn Schintjefleesch, enn Wrenitje mett Schmaund ooda uck Zippelfat, dann daut easchte Beea, dann de easchte Leew (daut wea Esaus Jreeta, dee fe Onreajelmässijchtjeite em Hoat sorjd), dann wada jleie Joahre, enn dann wiest de Angiogram eenen Zickzack, wiels daut wea de easchta Kuss. Dann kaum Dietschlaund met Schwiensfleesch enn Tweeback enn Schnaups, oba measchtens jleie Joahre. Enn dann wada meahrere Zickzacks, wiels de heete Leew haud mol wada toojeschloage, enn wada Noawe hinjalohte. Enn dann kaume wada goode Joahre, woohnt de Bibel "fullness of bread" nannt, enn daut meent Tweeback mett too väl Botta, enn uck meahrere Sturacks hinjenaunda hinjeraun. Dann kaume Steaks mett Wien, enn de leete uck aula ähre Spure tridj. Oh joh, enn uck daut Piepschmeatje, woohnt dem Oolen enn mie emma soo scheen bett vondoag jeiht, leete Schletjch enne Blootodre emm Hoat tridj.

Oba mien Angiograum wees uck foaken Zickzacktjess, dee weare vonne latzte Joahre, auls etj aum Weadabuak pultjad, enn etj mie emma soo freid wann Al Reima enn Arizona siene Golfpriejels too Sied läd, enn mie ieber Bitten enn Vestohne holp, enn mie Moot biem Buschel toospruak. Enn uck eenen groota Zickzack wees daut Angiograum: de easchte Kopie FRIND lach oppem Desch.

Soo, enn nu well dee Dokta Cohen den Schletj wajchrieme, mie utboahre, enn bie mie de Blootodre utmeste.

Enn wann ahm daut aulatoop jletjcht, dann vetal etj wieda.

Wann nijch, woa etj mie von Jantsied wiedahans malde; daut saul dann aulatoop reajelmässja toogohne, wiels etj een gaunz nieet Hoat doabowe tjriee saul.


© 2007 Jack Thiessen