TIENDUSEND DOHLA ($10,000.00) - von Jack Thiessen

(Ooda eene Wiehnachtsjeschijcht mett Widmung aun W. K. enn M. R.)

Auls etj vondoag eenen anonymen Breef mett een Scheck äwa tiendusend Dohla tjreajch, mott etj dochwoll een bät domm jetjitjt habe, wiels Mister, ons dietscha Schäfahund, betracht mie dree Sekundelang, enn fung dann opp Dietsch aun too juhle. Tjeen Wunda. Woo foaken tjrijcht Onsaeena tiendusend Dohla enn eenem Klompe ver Weihnacht soo meea boa oppe Haund? Bie mie ess daut selden, enn etj freid mie.

Enn wiels Wiehnachte doatoo ess, daut eena sijch freit, enn soohne Freid uck deehle saul, well etj dit uck fuats berejchte, enn junt dann lenjere Tiet en Ruh lohte.

Daut kaum soo...Wann eena sijch aum Hoat opereare lat, dann mott eena een gaunzen Wesch Papiere unjaschriewe. Etj hab dee nijch jetalt, oba daut kunne weens twalw Stetjch jewast ooda uck jewese senne. Waut etj aules unjaschräwe hab, weet etj nijch, oba daut wea dochwoll meea auls etj docht. Wiels? Joh, wiels, soo auls jesajcht, etj hab eenen haulwwäjes grooten Scheck vondoag jetjräje, die bie auldem rutkaum, enn dee haft mett miene Hoatoperatsjoon too doohne.

Daut heat sijch eenfach nijch aultoo schmock, oba etj hab vesproake bie de Woahrheit too bliewe, enn daut Woahrheitspeat lentjcht mie toop mett aule dusende nieschieje Lesasch enn disse Rejchtung: Daut haud sijch dochwoll soo langsom rommjerät, daut etj uck goode Siede aun mie, enn enn mie, hab enn dit haft aulatoop doatoo jefeaht, daut Mensche sijch nu doch fe mien plautdietschen-tjristlijchen Bennamensch intresseare, enn eenfach aun mien DNA biekrupe wulle. Enn wiels etj normalawies doch väl too deemootijch sie, omm soowaut tootoolohte, haude sijch doch een poah opp Schlitjwäj aun mienen Dokta, dee mien Hoat verr twee Joah enn fief Moonat opereare wull enn sull enn uck deed, raunjemoakt, enn ahm jefroagt, auls hee nijch een bät von mien Hoat, wann hee daut aul soo straum bie de Operatsjoon enne Henj hilt enn gootmootijch haujre wudd, nijch vleijcht een bätje von dee Sied oode uck vonne schmockste Städ von miene Valentienmaschien enn een Glaustje lieseltjess nennstritjche kunn, enn ahn dann opp disse Oat mien DNA vemeddle?

Enn bie aul de Oppräjness bie de Operatsjoon, enn miene sesstje groote Leewtolijchtjeit, hab etj dochwoll eenen Vertrag unjaschräwe, enn irjendeene Lady ooda uck twee wulle mien Hoat sijch too Hoate nehme, enn see deele nu opp ähre Oat mien Hoat fe sijch enn ähre Tjinja, enn wäaweet, waut see noch aules mett mien Bennaschtet väahabe omm een bätje Oafgoot sijch enntoofuppre?

Enn soo kaum daut aulatoop. Auls etj mie dann doch dee unjaschräwne Papiere vondoag zeowentz derjchlaus, sach etj uck, wäa sijch, sootoosaje, aun miene Bennakaunt vejräpe haud, biejekrope wea, sootoosaje, enn etj phoond ahr, enn deed seea mennisch enn säd, daut haud etj doch uck soo seea jearn omsonst jedohne; eena mott je auls Mennist doch reed senne "Opfa too brinje" enn etj wull uck noch wiedret vetalle, woohnt je eenem soo ver Weihnachte uck leijcht fellt, oba see schneet mie auf enn säd: "Nä, nä! leewa Frind, etj sie uck mennisch, enn wann etj eenen Bargain seeh, dann foht etj too. Dankscheen! Enn nu woa etj noch joahrelang, hopentlijch mien Hoat mett Die deehle, enn daut fe Die enn Diene Sach puttre lohte. Freist Du Die nijch?"

"Joh."

"Dann Froohe Wiehnacht, enn daut gaunz von Nieem Hoate!"

"Enn Die uck!" säd etj, enn sung bieaun mett Betoonung 'Ein reines Herz, Herr schaff in mir!'


© 2007 Jack Thiessen