Ooahre=Uaretrubbel - von Jack Thiessen

Daut tjemmt doavon. Etj haud mie jrods mett Abe Woatjentin vetallt, waut de Mensche sijch soo aules utdentjche, wann'et omme Jesundheit jeiht, enn hee holp mie dann uck ut omm daut Kapitel too velenjre, endem hee mie vetald, daut daut en Steinbach noch meea Mensche jefft, dee aun seldne enn uck gaunz niee Krankheite jleewe auls enn Jrienthol.

Etj jäw jearn too, daut etj mett dit Jesundheitskapitel aunfong, wiels etj wull weete auls Rudy Wiebe Rajcht haft, wann hee schrift, daut de mennischa Trajchtmoaka mett dem Schaman, aulso den heiljen Wundadokta manke Naturveltja, Frindschauft ess.

Mett soohne Sache mott eena väasejchtijch omgohne, wiels mett een Ooltkoloniea enn Mexiko ooda Belize, toom Biespell, ess opp dissem Jebiet nijch too sposse. Doa haft een Trajchtmoaka kratjcht soo väl too saje, wann nijch meea, auls een utjeleada medizinischa Dokta. Aulso ess een begowda Tjnibbla soo meea oppe selwje Stoop too stalle auls een Oohm mett eene Biebel enn jieda Fupp. (Etj jleew, disse Mensche habe rajcht).

Wieda vetalt mie Woatjentin, dem etj soo meea aules jleew, wiel hee Jrienthola ess, enn wann hee uck aul lang en Steinbach jewohnt haft, ess hee noch emma een ajchta Mensch ut miene tusje Nohbaschauft jebläwe. Aulso Woatjentin vetalt mie, daut enn meist jiedem Health Stooah, soo auls Good N'Natural daut Medizin jefft, dee stintjt enn schrinjt, enn seea diea ess, oba nijch meea halpt auls ein Kommtje voll reiwe Kommst ooda Reboaba mett Zocka bestreit.

Noch schlemma, enn Steinbach gauf daut mol een Wolfe, dem, kratjcht soo auls Apostel Paulus schrift, siene groote Konst ahm rosend muak, enn diss Wolfe fong aun, Mensche Suastoff- (aulso oxygen) Plastikbiedel ommet Jesejcht too tjlamme, enn vekofft dit medizienischet Jeschneis fe grootet Jeld auls Wundameddel. Auls'a doabie uck noch soo ritjch word auls een Reiseprädja, dann muak hee een Jeschaft enn Porta Vallarta, Mexiko op, oba doa stelpte een poah Patsiente bie de wolfsche Doktarie omm. Enn auls dann een poah biem Omstelpe bleewe, kaume dem Wolfe de Jesatzmanna oppe Hacke, enn hee veschwung, enn juhlt nu enne Wille Hundat.

Oba daut endat doaraun nuscht, daut enn Steinbach de faulsche Doktarie, de Kerneffels aulso, bleaje auls bie mie oppem Hoff de Bottabloome. Shaklees Vietamiene ooda uck de Amway-sort schlucke de Mensche soo auls fresche Zujbotta, uck Jreeweschmolt jenannt. Ooda noch bunta: dijcht biem MJ Restaurant enn Steinbach (MJ steiht fe Maria enn Joseph) jefft daut eene Micro-Analyses Klinik, enn doa kaun eena fe billjet Jeld sijch een Neihoot voll Bloot auftaupe lohte, enn dann veschwinjt de Dokta-Fru mett daut Bloot hinja eene ditje Gardien, enn ritjcht, enn betjitjcht daut, enn schmatjt daut, vleijcht letjcht see sogoa uck een bätje doaraun, wäa weet? enn lajcht daut roode Äwabliefzel unja een Vejratrungsglaus, enn finjt dann enn doa meist aules waut see seatjcht: seea väl. Enn fuats weet see kratjcht waut eenem aules fehlt, enn auls eena seea krank, ooda bloos doodeskrank ess. Enn dann tjemmt see mett Medizin aun: seea diea, oba emmahan bilja auls een goodet Bejrafnis mett väl Rosiene em Stretzel toom Koffedrintjche emm Tjoatjetjalla noh de Aufdank.

Joh, enn Steinbach jefft'et uck een Frumensch ooda vleijcht sogoa een poah Frulied, dee eenem bie sijch Tus fe dartijch Dohla opp äah Soofa laje, enn dann een Tauljlijcht aunstetjche, enn eenem daut em Uah nennprommle, enn daut een poah Minutelang brenne lohte. Enn wann daut brennt enn eena soo stell helt auls eene Holsteinkooh biem maltjche, dann vetalt dee Uahdoktasche, woohne Mensche see verrem sejchren Doot aul aula jerat haft, enn wooväl jesunda haulf Steinbach nu ess, wiels see toop mett een dachet Lijcht eenem de Uahre soo schmock utbeize deit. Enn dann mett eenmol pust see daut Lijcht ut, foht daut Tauljlijcht aum Stenjel aun, enn tratjcht daut rut, enn wescht unje de Wartel polietsch auf, wiels doa ess je dann aul daut Uahreschmolt enn sestje Onreinijchtjeite utem Kopp, enn vleijcht uck ute Seel aunjebackt. Jenuag: nu ess eena jesund, enn kaun wada meddem em Winta Fahrjoaschväjel heare, enn woo see scheene Leeda sinje. Ooda eena kaun nu wada von wiet auf heare, wann Mame too Desch roopt.

Daut saul en Steinbach sogoa een Prädja jäwe, dee eenem uck fe dieret Jeld Medizin fe Leib enn Seele vetjaft, oba etj tjann dem Donna nijch, aulso woa etj ahm ditmol noch mett miene Krititj veschoone. Dis Looslada tjemmt oba uck nijch onjeschoare doavon; aulso Fortsetzung foljt, soo auls Kauspa emma sajcht.

Kratjcht soo auls de measchte von miene emmahan dreedusend Lesasch lachad mie daut auls Abe Woatjentin mie disse gaunze Hiobsbootschauft vetald. Oba väaje Wätjch vejintjch mie daut Lache dann doch seea haustijch, wiels wie weare noh Montana noh de Cowboys, nohm wieden Waste enn noh de Crow Indieauna unjawäjess, auls etj mett eenmol emm rajchten Ooah eene Entzindung tjreajch. Enn wiels Frulied sijch jeweehnlijch fe Krankheite intresseare, besondasch bie aundre, fuah etj tweemol omme Atjch, enn dann eene Striep jlitjchwajch enn Miles City, enn donn stund etj uck aul bie Walgreens enn vetald ahn doa, daut mien Ooah soo meea aum Enj wea, enn daut bie ons Birchwood fe daut latzte Beschedde toostendijch wea. Oba verhäa koft etj dann doch Ooahdreppe, läd mie em Hotel opp een Tjesse, enn drebbeld mie de Ooahdreppe ennet rajchte Ooah. Noh fief Minute nauhm etj eene Spretz enn suag dee Flissijchtjeit rut, enn etj wea aulwada een bät wieda vom Birchwood wajch enn auf, tjarpalijch enn uck jeistijch.

Den näjschten Owend wadahold etj daut Gaunze, oba dann word de Behaundlung doch toom tjlienen Wunda. Etj haud mie jrods daut Ooah mett Dreppe soo meea vollranne lohte, enn etj lach doa schmock auls een vewillada oba tohma Hos oppem Tjesse, auls etj mett eenmol unjrem lintjchen Ooah waut spead. Enn kratjcht soo auls jie junt daut aul dochte, wea daut uck pessead. Daut Jucks, aulso de Medizin wea derjch een Ooah jerant, enn kaum utem aundren aune aundre Sied von mien Kopp mett Prell enn Mell toop rutjerannt.

Etj betjitjcht mie dann doch schwind, waut sijch doa aules aunjesaumelt haud. Auls easchtet sach etj doa eene Oaft, dee etj mett acht Joah mie mol enn mien Ooah nennjeschowe haud, enn fuats hinjeraun lach dann uck noch een Tienzentstetjch von aune 1941 oppem Tjesse, enn dann uck noch een Kuckerusskuarn vonne 1945, jleew etj. Dree Arbusetjäna kaume dann noch äwadäl, oba bloos eent doavon haud een tjlienet Tjiemsel. Enn doamett haud sijch daut, enn etj kaun nu wada bäta heare auls Adam, auls hee sijch aum Aupelboom vegohne haud, enn de leewa Gott ahm roopt, omm ahm donn mol jehearijch Hott aum Diestel too leahre.

Joh, enn etj sie mol wada soo jehuarsom auls een steinbachscha Brooda, enn dauts je kratjcht daut, waut de Frulied aum scheensten jeiht!


© 2008 Jack Thiessen