Gauspelle - von Jack Thiessen

Auls etj Oohmtje Wellem Leewe toom easchten mol too seehne tjreajch kunn etj jrods afens de Kaup vom Groffbrot auleen, enn ohne em Koffe em Schatel too ducke, biete. Leaje, aulso flunkre ooda bleiwe kunn etj noch nijch gaunz, wiels etj haud daut aul dreemol jeproowd, word doabie oba jiedesmol root, enn de Lied lachte mie ut. Daut diead oba nijch lang enn dann kunn etj daut uck aul meist soo goot auls een Diakoon, nohdem hee daut Jeld em Kolletjtetalla auleen jetald haud.

Oba tridj noh Oohmtje Wellem Leewe. Wann wie een Mennonietischet Oolet Testament haude, aulso schmock opp Plautdietsch jeschräwe, dann wudd Oohmtje Leewe doa eenjefäah em Dredden Kapitel stohne. Oba wie habe noch emma nijch soohn Testament, oba wann de Tjoatjemanna mol de rejchtje Offenbarung tjriee, dann tjenne see mie saje, etj saul daut schriewe, enn daut wudd dann uck aul dit Joah unjrem Wiehnachtsboom too finje senne. Aulso, bitte!

Oohmtje Wellem Leewe saut enne knaupe Tiet, aum Zoagelenj vonne Groote Depression aulso, foaken, eajentlijch jieden Dach, enn Winnipeg bie Eatons em Waiting Room enn vetald doa Jeschijchte, enn reet Resse, ooda hee dreef doa Jeschafte. Doa weare dann emma soo väl Mensche omm ahm auls bie eene gotelje Schwienstjast, enn horjchte too ooda schnackte opp.

Wann eena Oohmtje Leewe mol gaunz kort beschriewe sull dann wudd eena saje motte, sien Jesejchtsutdruck enn uck sien Tjarpa haude jrods: "Doch nijch! Mensch, waut du nijch sajchst?" jesajcht. Aulso, ahm sach'et emma, soo auls wann hee sijch selwst jrods daut Staune biejebrocht haud.

Butadem wea hee oba uck polietsch. Hee jintjch mett dit enn jant soo omm auls mien Groospau, dee Prädja mett siene Peppermint Candies. Dee vedeeld dee Oola eenmol de Wäatj wann etj seea schmock jewese wea. Oba wanneea hee soohne Candy enn siene Fupp finje wudd wisst tjeena. Hee säd emma, hee jintjch mett dee Candy-Vedeelarie omm soo auls de leewa Gott mette Entretjchung: Tjeena wisst jeneiw, wann de leewa Gott siene Tjinja hohle kohme wudd, enn wea too de uterlesde Famielje jehead, oba eent wisst de leewa Gott, Groospau Krus enn uck etj: wie musste dach enn Nacht schmock senne wann wie em Himmel kohme wulle, enn wie musste emma reine Unjabetjze enn een reinen Hauls enn Ohre habe. Sesst wudd wie opplatzt hiea sette bliewe, enn dann wear'et opp Tiet enn Eewijchtjeit too loht, oba too loht!

Joh, oba Oohmtje Leewe well nu opplatzt aul een Jeschaft moake, enn wann wie nijch doabie sent, dann vesiem wie daut.

Etj haud mie jrods aun ahm raunjeschlitjcht auls een jewessa Joakob Jeatze ut Manitou Oohm Wellem Leewe een bät de Glauje jelest haud. Jeatze haud eenen rooden Kopp, enn wea soo iewrijch auls een Erwatjungspredja, enn Oohmtje Leewe vesocht ahm mett Henj enn Feet enn väl Jedohnte too beschwijchtje. Aulatoop erinnad mie daut aun eenen judschen Besoa enn Elloag, enn wiels etj noch niemols doabie jewast ooda jewese wea, wisst etj je omm soo bäta, woo daut doa toojeiht.

Waut wea? Soo langsom word mie de gaunze Loag dietlijch: Wiels, soo's jesajcht, daut too dee Tiet schwoare Tiede weare, enn wie donn noch lang nijch soo väl Polietitja haude, dee ons de Lunze dach enn Nacht volluage, enn aules äwamorje tooschetjch halpe wudde, foll daut noch dolla opp, wann een Mensch mol jeloage haud.

Joh, oba, waut wea? Oohmtje Wellem Leewe haud bie sijch Tus enne stelle Kohma oppe William Avenue, im stillen Kämmerlein, omm biblisch too bliewe, eene Pell utjefunge, dee, wann eena dee enne Gaustank bie de Koah nennläd, de Koah twee bee dreemol soo wiet foahre leet. Enn von disse Sort Pelle haud Oohmtje Leewe nu aul äwa dusend Stetjch vekofft, enn de Mensche weare wiet enn breet seea toofräd. Een Tauschtje Gauspelle kost een Dohlah, enn wann eena eene Pell schmock de Räjel enn Väaschreft noh, Tus, saj wie mol enn Steinbach, Jrienthol ooda Manitou verrem loosfoahre enne Tank schoof, dann fuah de Koah, auls Essex, Chevy ooda uck Fuurd tweemol see wiet auls ohne.

Joh, oba woarom wea dann Joakob Jeatze dem Wellem Leewe soo doll, enn woarom word hee doa ver een vollen Waiting Room bie Eatons soo fuchtijch? Seea eenfach: Wiels Joakob Jeatze een mennischa rachullja Jietsknubbel wea, haud hee Tus enn Manitou fuats dree Pelle enne volle Tank nennjeschmäte, wiels dree dochwoll meea veschlohne wudde auls eene. Enn kratjcht soo wear'ett dann uck jekohme, enn nu wea Jeatze seea doll; Hee haud tweschen Manitou enn Winnipeg fief bett sass Mol stellhoohle musst, wiels ahm de Gaustank emma wada äwarand.

"Daut tjemmt von diene eajne Dommheit" säd Oohmtje Leewe, "enn doawäjen jelt miene money-back Garantie nijch. Audee! Reis jletjlijch!"

Enn wajch wear'a.


© 2008 Jack Thiessen