IMG 2002-Jul16 at Tolstoi TGPP:  John+Ida+Laura+Richard
2002-Jul16 at Tolstoi TGPP:  John+Ida+Laura+Richard