IMG 20031015 SSCden/04588 plotT1 den
20031015 SSCden/04588 plotT1 den