IMG 20031015 SSCden/04590 plotT1 den
20031015 SSCden/04590 plotT1 den