IMG 20031015 SSCden/04601 plotT2 den
20031015 SSCden/04601 plotT2 den