IMG 20031015 SSCden/04603 plotT2 den
20031015 SSCden/04603 plotT2 den