IMG 20031015 SSCden/04604 plotT2 den
20031015 SSCden/04604 plotT2 den