IMG 20031015 SSCden/04646 plotT4 den
20031015 SSCden/04646 plotT4 den