IMG 20031015 SSCden/04647 plotT4 den
20031015 SSCden/04647 plotT4 den