IMG 20031015 SSCden/04648 plotT4 den
20031015 SSCden/04648 plotT4 den