IMG 20031015 SSCden/04663 plotT3 den
20031015 SSCden/04663 plotT3 den