IMG 20031015 SSCden/04665 plotT3 den
20031015 SSCden/04665 plotT3 den