IMG 20031015 SSCden/04666 plotT3 den
20031015 SSCden/04666 plotT3 den