IMG 2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Bergamot (Monarda fistulosa)
2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Bergamot (Monarda fistulosa)