IMG 2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Swamp milkweed (Asclepias incarnata) buds
2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Swamp milkweed (Asclepias incarnata) buds