IMG 2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Stiff goldenrod (Oligoneuron rigidum) flowers
2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Stiff goldenrod (Oligoneuron rigidum) flowers