IMG 2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Flodmans thistle (Cirsium flodmanii) bud
2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Flodmans thistle (Cirsium flodmanii) bud