IMG 2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Upland white aster (Oligoneuron album)
2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Upland white aster (Oligoneuron album)