IMG 2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Wild morning-glory (Calystegia sepium) flower
2009-Aug08 at Tolstoi/Gardenton TGPP Prairie-Day:  Wild morning-glory (Calystegia sepium) flower